ecommerce company near rajiv gandhi hospital pondicherry